40.000 người lao động Nha Trang nhận hỗ trợ COVID-19

KHÁNH HOÀ – Sau thời gian rà soát, đã có 40.337 trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ COVID-19 tại TP.Nha Trang.

Ngày 19.11, Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa báo cáo kết quả phê duyệt hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Đến nay, tổng số người lao động có nhu cầu hỗ trợ tại TP.Nha Trang là 127.097 trường hợp.

Qua rà soát, Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang phát hiện 44.585 trường hợp không đúng đối tượng; 82.512 trường hợp đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 2045 tháng 7.2021 và Quyết định 3219 tháng 10.2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa (36.692 trường hợp đã ban hành quyết định hỗ trợ; 45.820 trường hợp đang rà soát lại).

Trước đó ngày 20.10, UBND TP.Nha Trang đã tổ chức cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 2045 và tháng 10.2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại cuộc họp, UBND TP.Nha Trang yêu cầu các xã, phường thành lập Tổ hậu kiểm thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chưa được phê duyệt (45.820 người) đảm bảo tính chính xác, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách.

Qua qua trình rà soát, Phòng LĐTBXH TP.Nha Trang cho biết đã có 40.337 trường hợp đủ điều kiện hưởng và TP.Nha Trang đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ.

Ngoài ra, có 5.483 trường hợp không đủ điều kiện hưởng vì không đúng đối tượng; đối tượng khai không đúng ngành nghề để được hỗ trợ, đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiều lần, nộp hồ sơ cả nơi thường trú và tạm trú dẫn đến việc trùng lặp danh sách hỗ trợ…

UBND TP.Nha Trang đã chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng hoàn thành trước ngày 30.11.2021. Trong quá trình thực hiện chi trả, các xã, phường tiếp tục rà soát, hậu kiểm, nếu phát hiện trường hợp không đúng đối tượng tổ chức thu hồi và báo cáo kết quả về UBND thành phố theo quy định.

Previous post CĐ Ngân hàng VN nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về văn hóa nghề nghiệp
Next post Tập huấn lái xe an toàn cho công nhân lao động Công ty Điện cơ Hải Phòng
%d bloggers like this: