Bình Dương: Đặt mục tiêu phát triển trên 1 triệu đoàn viên vào năm 2023

BÌNH DƯƠNG – Hiện tỉnh Bình Dương đang có trên 797.000 đoàn viên công đoàn, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ phát triển được trên 1 triệu đoàn viên công đoàn.

Ngày 18.11, các đơn vị liên quan tỉnh Bình Dương đang phối hợp xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam\’\’. 

Một trong những mục tiêu của chương trình hành động đặt ra là, cho đến năm 2023 sẽ phát triển được trên 1 triệu đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên có tổ chức công đoàn.

Ngoài chỉ tiêu này, dự thảo đặt mục tiêu phấn đấu có trên 80% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể. Các thoả ước lao động đạt được thỏa thuận mang lại quyền lợi cao hơn cho công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trong những tháng đầu năm 2021 các cấp công đoàn đã thành lập 149 công đoàn cơ sở, trong đó có 134 công đoàn cơ sở tại đơn vị có từ 25 lao động trở lên. Năm nay, toàn tỉnh phát triển 51.721 đoàn viên công đoàn đạt tỉ lệ 97.6% (51.721/53.000).

Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang quản lý 3.972 công đoàn cơ sở với 797.347 đoàn viên công đoàn/856.028 công nhân lao động. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi chương trình hành động được Tỉnh ủy Bình Dương ban hành, các cấp công đoàn ở Bình Dương sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiệm vụ phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Liên đoàn Lao động Bình Dương sẽ linh động biện pháp làm việc để đạt được mục tiêu trong năm và thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Previous post Công đoàn Công an TP.Cần Thơ phối hợp bảo trợ 11 trẻ em mồ côi do COVID-19
Next post Cần chế tài đối với đề tài nghiên cứu khoa học không hoàn thành
%d bloggers like this: