Bình Thuận: Hàng tỉ đồng hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu đánh bắt xa bờ

Bình Thuận – Các tàu cá Bình Thuận hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa được hỗ trợ chi phí nhiên liệu.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu cá hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Đồng thời, duyệt xuất chi ngân sách tỉnh với số tiền hơn 8,8 tỉ đồng để chi đợt 1 năm 2021.

Những đối tượng được hỗ trợ là tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác trên các vùng biển xa. Đợt này, TP.Phan Thiết là địa phương được hỗ trợ nhiều nhất với hơn 6,5 tỉ đồng.

Với ngư trường rộng lớn khoảng 52.000 km2, Bình Thuận là một trong những ngư trường lớn của cả nước, có nguồn lợi hải sản phong phú.

Có thể thấy trong những năm qua, từ những chính sách hỗ trợ tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ của địa phương, ngư dân trong tỉnh yên tâm vươn khơi bám biển, mở rộng ngư trường khai thác, góp phần phát triển kinh tế.

Hiện, toàn tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 1.800 tàu cá có chiều dàu từ 15 m trở lên. Sản lượng khai thác hải sản đạt hơn 200.000 tấn/năm. Trong đó, có hơn 1.273 tàu cá đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển xa được phê duyệt.

Previous post 4 loại \”cây lười\” dễ trồng trong nhà phố, trồng thế nào cũng không tàn
Next post Yên Bái: Người mua chuộng bất động sản có tiện ích ngay nội khu
%d bloggers like this: