Bộ GTVT đề nghị Bộ Y tế thống nhất quy trình cách ly cho thuyền viên

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế và một số địa phương tạo điều kiện cho thuyền viên, tránh tình trạng phải cách ly hai lần tại một số nơi như hiện nay.

Theo văn bản do ông Nguyễn Xuân Sang – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký, trong 9 tháng đầu năm 2021, trên 531 triệu tấn hàng hóa được thông qua cảng biển Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Với vai trò đặc biệt quan trọng của lĩnh vực vận tải biển, Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã có nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên coi thuyền viên là lực lượng lao động chủ chốt cần được ưu tiên di chuyển, đi lại trong thời gian dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, chiến lược phòng, chống dịch cũng đã được chuyển sang giai đoạn mới thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả, nhiều quy định về xét nghiệm, cách ly y tế, đi lại của người dân đã được điều chỉnh.

Theo phản ánh, sau khi hết thời hạn lao động, thuyền viên Việt Nam rời tàu ở một số địa phương phải thực hiện cách ly tại các khách sạn với chi phí cao. Khi rời khu cách ly về địa phương nơi cư trú, thuyền viên lại phải thực hiện cách ly thêm 7 ngày hoặc 14 ngày tại khách sạn hoặc khu cách ly tập trung.

Như vậy, thuyền viên phải thực hiện cách ly y tế 2 lần với chi phí tăng cao và thời gian kéo dài. Thông thường, sau khi hết hạn nghỉ phép 30 ngày, thuyền viên sẽ trở lại tàu làm việc, thời gian cách ly kéo dài đang ảnh hưởng tiêu cực đến chuối cung ứng và chi phí logistics.

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền viên hồi hương/thay thế mới xuống tàu, bảo đảm duy trì thông suốt chuỗi cung ứng vận tải trong tình hình mới, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Y tế thống nhất quy trình cách ly cho thuyền viên tính từ ngày rời cảng cuối cùng.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương bố trí cho thuyền viên hết hạn hợp đồng lao động được cách ly ở địa điểm hợp lý với chi phí phù hợp để giảm thời gian cách ly, chi phí, áp lực cho thuyền viên khi về nước. Các địa phương cần xem xét tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo văn bản của Bộ Y tế về triển khai Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

Previous post Người lao động ngành Ngân hàng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch
Next post Văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh
%d bloggers like this: