Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho Chủ tịch Công đoàn ngoài khu vực Nhà nước

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động cho Chủ tịch Công đoàn khối sản xuất kinh doanh.

Một số nội dung cơ bản được bồi dưỡng cho đội ngũ Chủ tịch Công đoàn khối sản xuất kinh doanh là những điểm mới của Luật Lao động năm 2019, những quy định cụ thể được người sử dụng lao động và người lao động quan tâm như: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc; các trường hợp doanh nghiệp phải tổ chức đối thoại; việc đàm phán, thỏa thuận giữa tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động; việc ban hành nội quy lao động đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên; nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động; giải quyết tranh chấp lao động…

Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các Chủ tịch Công đoàn khối sản xuất kinh doanh được nâng cao kiến thức, phương pháp, quy trình và các kỹ năng trong việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động. Từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để người lao động yên tâm hơn, cùng đồng hành với doanh nghiệp.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động; nắm bắt kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, phản ánh và phối hợp giải quyết kịp thời. Các Công đoàn cơ sở cũng kiến nghị người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của pháp luật như tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi… 

Previous post Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp
Next post 14 cây cổ thụ có nguy cơ bật gốc, TP.HCM lên phương án đốn hạ
%d bloggers like this: