Cà Mau lo an sinh xã hội cho người lao động

Trước tình hình nhiều lao động rút BHXH một lần, nhiều lao động chưa hiểu hết ý nghĩa của việc tham gia BHXH, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành có liên quan tập trung lo cho người lao động ngay từ bây giờ để khi họ về già có tiền hưu trí, trợ cấp theo quy định.

Có trả tiền công là có hợp đồng lao động, bảo hiểm

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị chủ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (người sử dụng lao động) có sử dụng lao động làm những công việc mang tính chất thường xuyên, có trả tiền công, tiền lương phải thực hiện nghiêm việc ký hợp đồng lao động và đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động nhằm ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ, góp phần đảm bảo tính công bằng, bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, về trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động, người lao động; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người sử dụng lao động, người lao động; tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Trước hết, cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người sử dụng lập thủ tục đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo danh sách đã thống kê báo cáo các doanh nghiệp chưa đóng BHXH đầy đủ cho người lao động.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành có liên quan tăng cường tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN; thành lập tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHTN; xử lý nghiêm theo quy định đối với người sử dụng lao động cố tình vi phạm trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Trước hết, phối hợp với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 4.414 lao động theo kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03.12.2021 của UBND tỉnh về kết nối, phục hồi thị trường lao động, hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm sau đại dịch COVID-19 và thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định.

LĐLĐ chủ động trong công tác bảo hiểm cho công nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền đến Tổ chức Công đoàn, công nhân lao động trong các doanh nghiệp chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN…

UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, LĐLĐ huyện và thành phố, UBND cấp xã tích cực phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ sử dụng lao động trên địa bàn về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, nhất là người không còn được ngân sách đóng BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04.6.2021 của Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ người dân tham gia BHYT từ 92% trở lên.

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT; chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thực hiện các dịch vụ y tế chưa thật sự cần thiết dẫn đến vượt tổng mức, vượt dự toán do nguyên nhân chủ quan bị từ chối thanh toán, xuất toán; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tích cực tuyên truyền vận động bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân tham gia BHYT; tăng cường trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực BHYT. 

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Liên Minh Hợp tác xã có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc chuyên ngành quản lý trong việc chấp hành, thực hiện nghiêm chế độ tiền lương, hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Previous post Hàng ngàn đoàn viên hiến máu cứu người, hỗ trợ lao động vùng dịch bệnh
Next post Thực hiện hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT
%d bloggers like this: