Previous post Đa số người chỉ thấy con ngựa, còn bạn?
Next post Đối thủ ngã, vận động viên điền kinh đỡ dậy đẩy về đích và nhường cả huy chương bạc
%d bloggers like this: