Chồng no đòn vì không ăn đồ vợ nấu

Chê đồ ăn sáng vợ làm, chồng nhận kết đắng 
 

Chê đồ ăn sáng vợ làm, chồng nhận kết đắng

Mộc Trà (st)

Previous post Công bố kết quả cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực lần 2
Next post Nhiều người không biết đây là cây gì, còn bạn?
%d bloggers like this: