Chủ ngán ngẩm vì chó cưng cắn phá đồ

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Thay vì giữ gìn tài sản thì chó cưng cắn phá bạt phủ ôtô.

Thay vì giữ gìn tài sản…

... chó cưng lại chọn cách cắn phá bạt phủ ôtô.

… chó cưng lại chọn cách cắn phá bạt phủ ôtô.

Xuka (st)

Previous post Khỉ hú hồn vì chạm mặt hổ mang
Next post Bạn có đủ tinh tế để thấy điểm sai?
%d bloggers like this: