Công đoàn Cao Bằng phát động thi đua hiệu quả

Cao Bằng – Từ đầu năm đến nay, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh Cao Bằng và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, LĐLĐ tỉnh đã triển khai đầy đủ và đảm bảo về nội dung, thời gian quy định. 

Trong đó, thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Cao Bằng đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều có phần việc ý nghĩa, gắn liền với các tiêu chí trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông nông thôn, tu bổ nhà văn hoá khu dân cư, vệ sinh môi trường, thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng công trình nước sạch… với tổng số tiền vận động, xã hội hóa được gần 1 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh cũng đã triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động. Kết quả đã có 1.900 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia và 1.038 sáng kiến được Ban Tổ chức thông qua trên Cổng thông tin điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam, vượt 130% so với chỉ tiêu đề ra. Đã có 2 sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.

Trong phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động, cổ vũ đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn toàn tỉnh chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đồng hành với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần cùng cả nước sớm kiểm soát và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện “mục tiêu kép” đạt kết quả cao nhất. 

Previous post Về hưu năm 2022, đóng bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?
Next post Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam”
%d bloggers like this: