Công đoàn Đà Nẵng phải có nguồn tài chính đủ mạnh để làm tốt chức năng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng gợi mở yêu cầu, Công đoàn Đà Nẵng phải xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Dịp này, Báo Lao Động phỏng vấn ông Lương Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng – về các mục tiêu của chương trình hành động cũng như giải pháp thực hiện.

Thưa ông, các mục tiêu cụ thể mà Thành uỷ Đà Nẵng đề ra trong chương trình này là gì?

– Các mục tiêu cụ thể mà Thành uỷ Đà Nẵng đề ra trong Chương trình triển khai Nghị quyết 02 đối với Công đoàn Đà Nẵng là đến năm 2025, phấn đấu có 150.000 đoàn viên công đoàn.

Hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn; trong đó, đến cuối năm 2022 phấn đấu có 125.000 đoàn viên.

Phấn đấu 90% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; đến cuối năm 2022 đạt tỉ lệ trên 85%.

Đến năm 2030, phấn đấu có 200.000 đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn thành phố.

Phấn đấu 92% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Đến năm 2045, hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể mà Thành ủy đề ra cho Chương trình như thế nào, thưa ông?

 – Chương trình đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chính. Cụ thể là đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tập trung thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nơi có đông người lao động, nơi tiềm ẩn phức tạp trong lao động.

Nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số mô hình công đoàn mới theo ngành nghề và khu vực, như: Công đoàn ngành du lịch, dịch vụ… theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả.

Nghiên cứu mô hình tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có đông đoàn viên và doanh nghiệp có dưới 25 đoàn viên; công đoàn ghép, nghiệp đoàn cấp trên cơ sở; mô hình phù hợp thu hút, tập hợp, bảo vệ người lao động ở khu vực phi chính thức.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở vì đoàn viên và người lao động.

Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Duy trì các nguồn lực hiện có, có giải pháp để thu đúng, thu đủ và kịp thời, chống thất thu kinh phí và đoàn phí công đoàn.

Ưu tiên sử dụng nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm trong việc trích nộp kinh phí công đoàn…

Xin ông cho biết các cơ chế và chính sách của thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho Công đoàn thời gian tới đây?

– Trong thời gian đến, thành phố tiếp tục phát triển và mở rộng các loại hình nhà ở; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

Tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường cho các đối tượng chính sách xã hội.

Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở, thiết chế văn hóa – thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Bố trí quỹ đất tại các Khu công nghiệp để đầu tư xây dựng nhà ở và các thiết chế khác cho công nhân lao động, trong đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao kết hợp biểu diễn đa năng phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên khu vực phía Tây thành phố.

Hằng năm thành phố tiếp tục bố trí từ 100 đến 150 tỉ đồng để ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố thực hiện cho người lao động vay vốn giải quyết việc làm.

Ngoài ra, thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê và thực hiện hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; trong đó, đang triển khai việc hỗ trợ các đối tượng lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kinh phí dự kiến là hơn 103 tỉ đồng.

Vấn đề chăm lo sức khỏe được quan tâm, nhất là lao động nữ; trong đó, các cơ quan liên quan đang nghiên cứu, triển khai Dự án khám sàng lọc các bệnh phụ khoa cho nữ công nhân lao động giai đoạn 2022-2025.

Xin cám ơn ông!

Previous post Video: Tổng thống Biden đeo tạp dề, đích thân phục vụ suất ăn cho các quân nhân Mỹ
Next post Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô
%d bloggers like this: