Công đoàn Dệt may Việt Nam học tập Nghị quyết 02-NQ/TW

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về \”Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới\” được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức trực tuyến với 155 điểm cầu. Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và trao đổi các nội dung.

Thành phần tham gia học tập bao gồm các Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra, cán bộ các ban, bộ phận của Cơ quan Công đoàn ngành và các Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở của hơn 100 đơn vị trong hệ thống.

Trong quá trình báo cáo, trao đổi các nội dung, Phó chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Ban Thường vụ Công đoàn Dệt may Việt Nam yêu cầu ngay sau buổi học tập, các cấp Công đoàn trong hệ thống cần cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào trong các chương trình công tác, chương trình hành động một cách phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống sao cho tốt nhất, hiệu quả nhất.

Tại buổi học tập, Phó chủ tịch Ngọ Duy Hiểu còn giới thiệu với các cán bộ Công đoàn ngành Dệt may chuyên đề “Cách sống trong công việc\”, gồm những triết lý, suy ngẫm tuyền cảm hứng về vai trò của lao động và sự cống hiến, rèn luyện trong công việc để mỗi người đều có thể trở thành con người tốt hơn so với khi được sinh ra…

Previous post Đà Nẵng triển khai đồng bộ giải pháp tăng thu, giảm nợ cuối năm
Next post Sóc Trăng đón nhận 10 tấn hàng nghĩa tình từ CNVCLĐ tỉnh Bình Dương
%d bloggers like this: