Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng duy trì sinh hoạt thường kỳ

Hà Nội – Ngày 26.11, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường đại học, cao đẳng năm học 2020 -2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.  Một trong những nhiệm vụ đặt ra là trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, Công đoàn các trường duy trì sinh hoạt Công đoàn thường kỳ, chú ý đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức sinh hoạt…

Hiện nay, trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có 23 Công đoàn khối trường đại học, cao đẳng Hà Nội với tổng số 5.556 đoàn viên công đoàn trên tổng số 5.605 cán bộ, nhà giáo, người lao động (trong đó nữ đoàn viên là 3.060 người, chiếm tỷ lệ 55,07%).

Năm học 2020-2021, hoạt động Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng có nhiều đổi mới, chủ động nắm tình hình, lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt trong phương thức tổ chức hoạt động nên đã thích ứng với điều kiện phòng dịch… 

Hoạt động Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng được duy trì, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và tham gia quản lý có hiệu quả đối với các hoạt động của nhà trường. 

Trong năm học qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các Trường đã phối hợp với chuyên môn thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về phòng chống COVID-19, tổ chức cấp phát khẩu trang, dung dịch rửa tay, thực hiện đo thân nhiệt, vệ sinh môi trường, trường lớp. Đặc biệt Công đoàn các Trường đã nắm chắc và thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo số lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc các đối tượng F0, F1, F2, F3 cũng như tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của cán bộ giáo viên trong dịp nghỉ dịch để đề nghị Nhà Trường và Liên đoàn Lao động Thành phố có các hình thức chăm lo, hỗ trợ kịp thời.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn năm học 2021-2022 với một số chỉ tiêu như có 75% trở lên tập thể đạt danh hiệu “Nếp sống văn hóa công nghiệp” và đạt danh hiệu “Nhà trường đạt chuẩn văn hóa”; Phấn đấu trên 70% cán bộ, nhà giáo, người lao động đạt danh hiệu thi đua các cấp và trên 80% nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”; 100% Công đoàn khối Trường phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động; 100% Công đoàn các trường ngoài công lập đại diện thương lượng, ký Thỏa ước lao động tập thể; 95% trở lên Công đoàn trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn từ tổ phó, tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp là phối hợp với chính quyền chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe, thăm hỏi, hiếu hỉ, tham quan, nghỉ mát và các hoạt động phúc lợi khác đảm bảo công bằng, đúng quy chế.

Duy trì sinh hoạt Công đoàn thường kỳ, chú ý đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức sinh hoạt, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ theo hướng thiết thực và hiệu quả, đa dạng các hình thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ nhân viên tham gia. Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường dân chủ hoá trong trường học, phát huy sức mạnh tập thể nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có kỹ năng, nhiệt tình, có trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp trong việc phân công, phân nhiệm rõ ràng cụ thể, giao việc cho từng cá nhân trong Ban Chấp hành, tránh tình trạng chung chung…

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, gồm Công đoàn Trường Cao đẳng y tế Hà Nội, Công đoàn Trường Đại học Lao động Xã hội; tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2020-2021.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng Cờ cho 3 tập thể, Bằng khen cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2020 – 2021.

Previous post Đọc báo in Lao Động ra ngày 27.11
Next post Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn có thêm quyền lợi?
%d bloggers like this: