Công đoàn ngành Giao thông Vận tải chi trên 20 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ

Mới đây, ông Đỗ Nga Việt – Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam – đã đến thăm và trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.   

Tại các buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam chỉ đạo công đoàn các đơn vị luôn chủ động, phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ, công tác, sản xuất kinh doanh thích ứng trong tình hình mới; chăm lo tốt đời sống người lao động; nắm chắc tâm tư, những khó khăn để chia sẻ và kịp thời động viên, hỗ trợ đến người lao động. 

Ông Đỗ Nga Việt đã nhắc nhở các cấp công đoàn trong ngành đối với công tác hỗ trợ phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng các quy định, không để trường hợp người lao động khó khăn nào mà không được hỗ trợ. 

Được biết, thực hiện nhiệm vụ chăm lo việc làm, đời sống cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong ngành, từ đầu năm 2021 đến nay, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã thường xuyên chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo đến việc làm, đời sống, công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác an toàn vệ sinh lao động, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. 

Tổng số tiền chi cho các hoạt động hỗ trợ là trên 20,201 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam chi 14,992 tỉ đồng và từ nguồn tài chính công đoàn là 5,209 tỉ đồng. 

Previous post Công đoàn huyện Sơn Dương chia sẻ khó khăn với đoàn viên các tỉnh phía Nam
Next post Lương hưu của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2022
%d bloggers like this: