Công đoàn vận động NLĐ chuyển đổi để thích ứng với tình hình mới

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02) Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) đã ban hành Chương trình hành động. 

Phấn đấu 100% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 

Ngày 20.11, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch CĐ ĐLVN cho biết, trong Chương trình hành động của công đoàn ngành có đặt ra chỉ tiêu hằng năm.

Theo đó, hằng năm, 100% công đoàn trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động (kế hoạch) triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

Phấn đấu có 90% trở lên CNVCLĐ được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị; phấn đấu 100% doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật; 100% CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà; 75% CNVCLĐ có nhu cầu được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Để đạt được những chỉ tiêu tiêu, CĐ ĐLVN sẽ tăng cường hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa đối thoại, chia sẻ thông tin và thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng, khai thác thư viện TƯLĐTT làm cơ sở đánh giá, triển khai, hoạch định công tác TƯLĐTT, quan hệ lao động. 

Chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình quan hệ lao động để kịp thời triển khai các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động. Xây dựng đội ngũ chuyên gia về quan hệ lao động, hòa giải viên lao động là cán bộ công đoàn. 

Đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, giám sát nhất là việc giám sát theo hướng: Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về lao động. Chủ động tham gia phản biện xã hội, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. 

Chuyển đổi để thích ứng với tình hình mới

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức về dịch COVID-19, song Tập đoàn EVN và CĐ ĐLVN đã phát động phong trào thi đua “Toàn thể cán bộ, công nhân viên đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua chiến thắng COVID-19” nhằm động viên NLĐ nỗ lực hơn nữa, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19… 

“Phát động phong trào thi đua trong giai đoạn dịch COVID-19 hoành hành vừa qua, chúng tôi rất trăn trở. Các công trình trọng điểm đều nằm ở địa phương đã và đang giãn cách xã hội, khiến việc đi lại, thi công rất khó khăn, ảnh hưởng tới tiến độ và các mục tiêu, chỉ tiêu sẽ khó hoàn thành. Nhưng xác định càng khó khăn càng phải thi đua, chúng tôi đã chủ động các giải pháp động viên khích lệ anh em. Đồng thời thay đổi hình thức phát động, tổng kết phong trào thi đua bằng hình thức trực tuyến, họp từ xa”-  ông Đỗ Đức Hùng cho biết. 

Phong trào thi đua lần này của CĐ ĐLVN gắn liền công tác chuyển đổi số của Tập đoàn EVN với các mục tiêu: Hoàn thành sớm nhất một số chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng, tránh tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện; phấn đấu tỷ lệ giao dịch điện tử tên 95%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 trên 80%; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên 70% khách hàng.  

“Quá trình chuyển đổi số của ngành điện đã diễn ra từ lâu. Nhưng trong giai đoạn này sẽ đẩy mạnh hơn, tăng thêm quy trình, thông minh của hệ thống. Xác định chuyển đổi số trước hết phải chuyển đổi về nhận thức của NLĐ, Công đoàn tuyên truyền và đạt được kết quả rất tích cực, nhất là ở khối kỹ thuật (quản lý vật tư, mạng dịch vụ…). Công đoàn cũng đã luôn động viên NLĐ không nản lòng trước khó khăn, chuyển đổi để thích ứng với tình hình mới” – Chủ tịch CĐ ĐLVN Đỗ Đức Hùng khẳng định.  

Previous post Tàu Cát Linh – Hà Đông thu tiền vé từ 21/11
Next post 41 người từ Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc ở 10 chợ mắc COVID-19
%d bloggers like this: