Công đoàn xây dựng quy định cụ thể để thúc đẩy phong trào sáng kiến

Để thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến một cách hiệu quả và đi vào chất lượng, Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) xây dựng quy định cụ thể về công tác sáng kiến cải tiến trong các lĩnh vực.

Tại đơn vị, các phong trào lao động sáng tạo – phát huy sáng kiến cải tiến do Công đoàn phát động và triển khai luôn tạo nên những dấu ấn đậm nét, tạo hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động. Điều này hỗ trợ và tạo niềm hứng khởi để tổ chức Công đoàn thêm gắn kết và phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh sáng tạo, vượt qua nhiều thử thách và khó khăn.

Nhưng hơn tất cả, các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, triển khai đều được đoàn viên, người lao động hưởng ứng và thực hiện rất hiệu quả. Với đặc điểm ngành công nghiệp khí là ngành có kỹ thuật công nghệ hiện đại, quy mô sản xuất lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn nên tại PV GAS luôn chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, coi việc áp dụng những sáng kiến cải tiến là nhu cầu thiết yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nhấn mạnh nhân tố con người, coi trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ thuật vững vàng, bản lĩnh, chuyên nghiệp.

Trước đây, khi các văn bản hướng dẫn công tác sáng kiến cải tiến còn chưa cụ thể, đầy đủ, Công đoàn PV GAS đã tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, xây dựng và đưa vào áp dụng các quy định về công tác sáng kiến cải tiến trong các lĩnh vực: Kỹ thuật sản xuất, quản lý kinh doanh, thương mại, công tác an toàn sức khỏe môi trường, công tác đầu tư xây dựng…

Trong hệ thống Công đoàn, thành lập Ban sáng kiến cải tiến, Tổ sáng kiến từ rất sớm để tổ chức phát động và duy trì phong trào sáng kiến cải tiến liên tục tại tất cả các đơn vị trong tổng công ty; động viên, khích lệ người lao động hưởng ứng tham gia phong trào cũng như hỗ trợ người lao động hoàn thiện ý tưởng, giải pháp, triển khai áp dụng và hoàn thiện báo cáo sáng kiến.

Để tiếp tục thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng hơn nữa với phương châm sáng kiến cải tiến được hình thành từ các ý tưởng, càng có nhiều ý tưởng sẽ càng có nhiều sáng kiến cải tiến được áp dụng trong thực tế nên Công đoàn PV GAS đã đề xuất, phối hợp cùng Ban Công nghệ thông tin xây dựng và triển khai áp dụng phần mềm tiếp nhận và theo dõi, quản lý triển khai các ý tưởng sáng kiến trên trang web nội bộ của Tổng Công ty để người lao động dễ dàng đăng ký các ý tưởng, giải pháp mọi lúc, mọi nơi. Tất cả ý tưởng đăng ký trên phần mềm được phân loại theo từng lĩnh vực và phân công xem xét đánh giá. Những ý tưởng sáng kiến có tính khả thi đều được khen thưởng và hỗ trợ tác giả triển khai áp dụng nhanh vào thực tế.

Với những cách làm đổi mới đó, trong giai đoạn 2015-2020, người lao động toàn tổng công ty đã đóng góp hơn 400 sáng kiến cấp cơ sở, trong đó 87 sáng kiến được Hội đồng khoa học công nghệ Tổng Công ty công nhận khen thưởng, 35 sáng kiến được Petrovietnam công nhận và cấp bằng khen, 4 sáng kiến nhận được giải thưởng VIFOTEC…

Các sáng kiến giải pháp mang lại hiệu quả hơn 2.600 tỉ đồng và nhiều lợi ích phi vật chất khác góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn, chất lượng, môi trường, nâng cao hệ số tin cậy của máy móc thiết bị, nâng cao vị thế, hình ảnh, thương hiệu của tổng công ty đối với cộng đồng xã hội và đối tác, khách hàng.

Previous post Phú Thọ: 270 đoàn viên, công nhân lao động tình nguyện hiến máu
Next post Đà Nẵng triển khai đồng bộ giải pháp tăng thu, giảm nợ cuối năm
%d bloggers like this: