Đà Nẵng: Tìm giải pháp nâng cao vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác định và tìm giải pháp nâng cao vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Cán bộ kiêm nhiều việc            

Các tham luận tại hội thảo “Vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở” do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 19.11 đã nêu các hạn chế của Công đoàn cơ sở.

Phổ biến là là đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở hầu hết kiêm nhiệm, do sức ép công việc, không có thời gian đầu tư cho hoạt động công đoàn.

Cán bộ thường xuyên biến động, cán bộ mới tham gia Ban chấp hành lần đầu ít được tham gia tập huấn, còn e dè, chưa mạnh dạn trong đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động và tổ chức các hoạt động tại cơ sở.

Tình trạng cán bộ phải kiêm nhiều vị trí việc làm, áp lực công việc lớn, tham gia Ban chấp hành mang tính cơ cấu, không có thời gian để nghiên cứu và tham gia hoạt động công đoàn nên mọi hoạt động dồn vào vai  Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Cán bộ công đoàn cơ sở còn chưa am hiểu sâu về luật pháp, chế độ, chính sách có liên quan đến công nhân lao động. Chưa được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, lúng túng trong việc thực hiện các kỹ năng thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, kỹ năng tuyên truyền thuyết phục người lao động và người sử dụng lao động.

Đa số còn hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể hoá nội dung, chương trình công tác của công đoàn cấp trên vào thực tiễn hoạt động tại cơ sở; nội dung, phương thức hoạt động thiếu đổi mới và thiết thực, chưa thu hút người lao động tham gia hoạt động công đoàn.

Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu đoàn phí theo mức qui định của từng Công đoàn cơ sở, nguồn kinh phí tại hạn hẹp, chủ yếu tập trung các hoạt động thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật… không có để tổ chức các hoạt động khác.

Việc quy định, giao nhiệm vụ cho công đoàn cơ sở quá lớn, nên quá sức với cán bộ công đoàn cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, trong khi chế độ, chính sách cho cán bộ chưa được quan tâm đúng mức; việc đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ chưa toàn diện.

Vai trò của chủ tịch Công đoàn cơ sở ở nhiều đơn vị chưa được phát huy đúng mức do làm việc kiêm nhiệm, ăn lương của chủ doanh nghiệp, chưa nắm nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kỹ năng và chưa có kiến thức về pháp luật.

Hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đầu tiên, tổ chức các hoạt động tại công đoàn cơ sở thực sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, thiết thực, hiệu quả.

Công đoàn cấp trên cơ sở hướng hỗ trợ công đoàn cơ sở trong xây dựng chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở phải lấy ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, nghiên cứu tổ chức các hoạt động mà đoàn viên cần, không dàn trãi. Tập trung sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn chăm lo vào lợi ích thiết thực để thu hút đoàn viên.

Công đoàn cấp trên hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở tham gia tích cực vào các chương trình phúc lợi do Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp ký kết.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của Công đoàn cơ sở trong tổ chức thượng lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay từ đó tiếp tục thường xuyên đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về công tác Thỏa ước lao động tập thể.

Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở thường xuyên tiếp nhận thông tin, giải đáp những vướng mắc, khó khăn của đoàn viên, người lao động giải quyết, kiến nghị với cấp trên giải quyết kịp thời không để xảy ra tình hình phức tạp.

Tập trung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt là chủ tịch công đoàn cơ sở, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên và cán bộ công đoàn.

Tập trung vào đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các nội dung: Lý luận và nghiệp vụ công đoàn; Kỹ năng đàm phán thương, lượng tập thể; Kỹ năng tư vấn pháp luật; công tác giám sát thực hiện pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kỹ năng tổ chức các hoạt động tại cơ sở; Kỹ năng lắng nghe, chia sẽ, thu thập thông tin; Kỹ năng hoạt động quần chúng; kiến thức về yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở theo hướng đào tạo gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.

Previous post LĐLĐ tỉnh Long An trao 100.000 túi “An sinh – ấm tình Công đoàn”
Next post Đồng Tháp: Tri ân thầy cô về hưu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
%d bloggers like this: