Đại học Duy Tân vào top 5 trường đại học tốt nhất Việt Nam

Tạp chí của Hoa Kỳ – U.S.News & World Reports vừa chính thức công bố Bảng xếp các trường Đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022 (Best Global Universities). Riêng Việt Nam, ngoài 4 trường đại học đã lọt vào bảng xếp hạng này năm ngoái, có thêm 1 trường là Đại học Duy Tân được ghi danh năm nay, nâng tổng số các trường của nước ta được xếp hạng năm 2022 lên 5 trường.

Có 1.750 cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu được U.S. News & World Reports xếp hạng năm nay. So với năm ngoái, các trường đại học của Việt Nam đều tăng hạng đáng kể. Trong đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tăng 236 bậc (từ vị trí 623 năm 2021 lên vị trí 387 năm 2022).

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tăng 84 bậc (từ vị trí 1.271 năm 2021 lên vị trí 1.187 năm 2022); Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 11 bậc (từ vị trí 949 năm 2021 lên vị trí 938 năm 2022).

Riêng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giảm 93 bậc (từ vị trí 1.356 năm 2021 xuống vị trí 1.449 năm 2022). Cùng với 4 trường đại học này, Trường Đại học Duy Tân lần đầu có mặt trên bảng xếp hạng năm 2022 và có vị trí khá cao là 577 thế giới.

Cụ thể bảng xếp hạng của các đại học Việt Nam như sau:  

1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng: vị trí 387,

2. Trường Đại học Duy Tân: vị trí 577,

3. Đại học Quốc gia Hà Nội: vị trí 938,

4. Đại học Quốc gia Tp. HCM: vị trí 1.187,

5. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: vị trí 1.449.

Ở bảng xếp hạng theo các lĩnh vực chuyên môn, U.S. News & World Reports cũng ghi nhận nhiều trường đại học của Việt Nam.

Ở lĩnh vực Kỹ thuật & Công nghệ – Engineering, có sự góp mặt của 4 trường đại học Việt Nam, gồm:

1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng: vị trí 137

2. Trường Đại học Duy Tân: vị trí 355

3. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: vị trí 650

4. Đại học Quốc gia Tp. HCM: vị trí 772

Ở lĩnh vực Khoa học Vật liệu – Materials Science, có sự góp mặt của 4 trường đại học Việt Nam, gồm:

1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng: vị trí 478

2. Trường Đại học Duy Tân: vị trí 570

3. Đại học Quốc gia Tp. HCM: vị trí 679

4. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: vị trí 701

Một số đại học hàng đầu của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có thứ hạng cao là:

Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), vị trí 29

Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), vị trí 33

Đại học Malaya (Malaysia), vị trí 211

Đại học Tôn Đức Thắng (Việt Nam), vị trí 387

Đại học Teknologi Malaysia (Malaysia), vị trí 405

Đại học Duy Tân (Việt Nam), vị trí 577

Đại học Putra Malaysia (Malaysia), vị trí 600

Đại học Quản lý Singapore (Singapore) 777

Đại học Indonesia (Indonesia) 878

Đây là lần thứ 8, U.S. News &World Report công bố bảng xếp hạng các đại học tốt nhất toàn cầu. Tạp chí này đã phân tích dữ liệu từ hơn 1.750 cơ sở giáo dục ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong 13 bộ tiêu chí được nghiêm túc xét duyệt, bảng xếp hạng tập trung vào các nghiên cứu học thuật và danh tiếng của các trường đại học.

Các tiêu chí chiếm tỉ trọng cao, như: Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (12,5%); Uy tín về nghiên cứu khu vực châu Á (12,5%); Số bài báo thuộc 10% số bài báo có trích dẫn nhiều nhất (12,5%); Tỷ lệ % ấn phẩm thuộc 10% ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất (10%); Số lượng ấn phẩm (10%);  Tác động trích dẫn được chuẩn hóa (10%).

Ngoài ra, còn có các tiêu chí khác như: Số lượng trích dẫn (7,5%); Số ấn phẩm có hợp tác với các tác giả quốc tế (5%); Số lượng bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong Top 1% được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực tương ứng (5%); Tỷ lệ % tổng số các ấn phẩm thuộc Top 1% các bài báo được trích dẫn nhiều nhất (5%); Hợp tác quốc tế (5%); Sách xuất bản (2,5%);   Hội nghị, hội thảo (2,5%).

Tất cả các tiêu chí này đều do U.S. News & World Report tự thu thập và được khảo sát khách quan bởi một bên thứ ba. Dữ liệu bài báo khoa học để U.S. News & World Report đưa vào phân tích được lấy từ Web of Science.

Previous post Công đoàn về tận quê của công nhân qua đời do COVID-19 bù đắp mất mát
Next post Thái Bình: Đẩy nhanh tiêm vaccine cho công nhân để đảm bảo sản xuất
%d bloggers like this: