\’Đầu bù tóc rối\’ vì bị ngỗng chặn đánh trên phố

\'Đầu bù tóc rối\' vì bị ngỗng chặn đánh trên phố 
 

\’Đầu bù tóc rối\’ vì bị ngỗng chặn đánh trên phố

Xuka (st)

Previous post Vượt nghịch cảnh bước vào Harvard
Next post Giường báo thức như động đất
%d bloggers like this: