Đầu trần đội mưa vì sợ ô ướt

Đầu trần chạy trong mưa cũng không để ô bị ướt 
 

Đầu trần chạy trong mưa cũng không để ô bị ướt

Mộc Trà (st)

Previous post Múa \’Đả cẩu quyền\’ đánh đuổi chó dữ
Next post Dự án Diamond Lotus Riverside được trao chứng nhận công trình xanh
%d bloggers like this: