Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp từ Quỹ BHTN

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng thời hạn, Ban chỉ đạo ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết hưởng hỗ trợ đối với NLĐ từ Quỹ BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 28).

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3750/BHXH-CSXH ngày 19.11.2021 về tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện Quyết định số 28; ý kiến trả lời của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4744/LĐTBXH-VL ngày 17.12.2021, Ban chỉ đạo yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay một số nội dung sau:

Thứ nhất, thông tin đến người sử dụng lao động (NSDLĐ) và tiếp nhận Danh sách NLĐ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 (ban hành kèm theo Quyết định số 28) đối với NLĐ đang tham gia BHTN tại các đơn vị, cụ thể như sau:

– NSDLĐ là các cơ quan, đơn vị, tổ chức như: Đài Tiếng nói Việt Nam, đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam, đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam; Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, đơn vị hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình ở địa phương; các tổ chức xã hội như: Trung tâm giao lưu văn hóa… mà tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật, không được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ toàn bộ hoặc một phần) thì thuộc đối tượng được giảm đóng theo quy định và NLĐ đang tham gia BHTN tại các cơ quan, đơn vị này có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH tại thời điểm ngày 30.9.2021 thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định.

– Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ; các đơn vị được giao tự chủ theo đặc thù của mỗi ngành và các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên chưa được phân loại theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, chưa rõ về % tự chủ. Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với Sở Tài chính để xác định các đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại tự chủ tài chính để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

Thứ hai, tiếp nhận hồ sơ của NLĐ đặc thù như thuyền viên, thủy thủ trên tàu quốc tế, phi công, tiếp viên hàng không thường xuyên đi lại, làm việc giữa Việt Nam và nước ngoài theo Mẫu số 02, Mẫu 03 hoặc Mẫu số 04 (ban hành kèm theo Quyết định số 28).

Đối tượng được hưởng phải đảm bảo điều kiện là NLĐ tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với NSDLĐ. Tại thời điểm ngày 30.9.2021, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với NSDLĐ, có tên trong danh sách tham gia BHTN…

Thứ ba, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chưa nhận được hỗ trợ chậm nhất đến hết 24 giờ ngày 20.12.2021.

Thứ tư, Ban chỉ đạo yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương giải quyết và chi trả hỗ trợ đối với NLĐ thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã đề nghị hưởng và hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31.12.2021.

Previous post Á hậu Trương Thị May tái ngộ khán giả với vai chính trong phim ‘Kẻ đào mồ’
Next post Quyền Linh được trao Giải Mai Vàng 'Nghệ sĩ vì cộng đồng'
%d bloggers like this: