Đề nghị quan tâm hơn nữa tới chính sách cho cán bộ Công đoàn

Hà Nội – Một trong những ý kiến tại cuộc khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn của các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thực hiện, là đề nghị quan tâm hơn nữa tới chế độ chính sách của cán bộ Công đoàn, đặc biệt là cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn cơ sở.

Thay mặt cụm thi đua, Chủ tịch Công đoàn Y tế Trịnh Tố Tâm đề nghị cần quy định rõ hơn về phân cấp quản lý các Công đoàn cơ sở theo ngành nghề và địa phương, quan tâm hơn nữa tới chế độ chính sách của cán bộ Công đoàn, đặc biệt là cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn cơ sở để thu hút được những cán bộ có năng lực, có tâm huyết gắn bó lâu dài với tổ chức Công đoàn.

Tại khảo sát, ngoài ghi nhận khó khăn, bàn bạc giải pháp khắc phục các vấn đề còn hạn chế của các đơn vị trong Cụm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 tập trung rà soát lại những chỉ tiêu còn lại của năm 2021 và chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ để tập trung thực hiện. Bởi năm 2022 được xem là năm bản lề để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Các đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là tập trung triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động thật đầy đủ, chu đáo; chú trọng việc hỗ trợ cho các đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; quan tâm tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi trong dịp Tết cho đoàn viên, người lao động và nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

Previous post Đức phát hiện ca nghi nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên
Next post Quảng Nam: Thêm một Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước
%d bloggers like this: