Điểm mới về cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2022 trong Bộ Quốc phòng

Từ ngày 1.1.2022, các đối tượng được cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng in, cấp thẻ Bảo hiểm y tế trên nền phôi thẻ Bảo hiểm y tế quân nhân được quy định như sau.

Năm 2022, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy trình tăng, giảm, gia hạn giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế, theo Hướng dẫn số 500/HD-BHXH ngày 24.8.2020 của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, từ ngày 1.1.2022, các đối tượng được cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng in, cấp thẻ Bảo hiểm y tế trên nền phôi thẻ Bảo hiểm y tế quân nhân được quy định tại Quyết định số 1500/QĐ-BHXH ngày 14.12.2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành thẻ Bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, gồm:

Công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng.

Người làm công tác khác thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; học viên quốc phòng – an ninh.

Học viên quân sự quốc tế đang học tập tại các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo, huấn luyện trong Bộ Quốc phòng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc do Nhà nước mời đài thọ.

Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên trong các trường quân đội.

Trường hợp thẻ Bảo hiểm y tế của các đối tượng nêu trên còn giá trị sử dụng trong năm 2022 thì đơn vị thu lại, chuyển trả Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và lập danh sách, dữ liệu, đề nghị cấp đổi theo mẫu phôi thẻ Bảo hiểm y tế mới.

Khi nhập dữ liệu cấp thẻ Bảo hiểm y tế, phải nhập riêng từng đối tượng, không nhập chung dữ liệu công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng với đối tượng là lao động hợp đồng.

Gia hạn giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế đối với những thẻ Bảo hiểm y tế hết thời hạn sử dụng mà vẫn thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng.

Kiểm tra, rà soát chặt chẽ người tham gia Bảo hiểm y tế thực tế tại đơn vị (gồm quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và thân nhân; công chức quốc phòng, lao động hợp đồng) tăng, giảm trong năm 2021, trên cơ sở danh sách thẻ Bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng trong năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cung cấp để làm căn cứ lập danh sách đề nghị tăng, giảm và đề nghị số lượng gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế năm 2022.

Trường hợp người có tên trong danh sách thẻ Bảo hiểm y tế hết hạn không thuộc đối tượng quản lý của đơn vị hoặc đã chuyển ra không thuộc đối tượng tiếp tục gia hạn giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế thì đơn vị tổng hợp danh sách, dữ liệu gửi về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Sau khi nhận được thẻ Bảo hiểm y tế và danh sách thẻ Bảo hiểm y tế đã được gia hạn giá trị sử dụng từ ngày 1.1.2022 do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chuyển về, các đơn vị phải kiểm tra, đối chiếu số lượng, thông tin in trên thẻ Bảo hiểm y tế của từng đối tượng (lưu ý thân nhân chiến sĩ mới) để quản lý thẻ Bảo hiểm y tế quân nhân theo quy định, đồng thời bàn giao thẻ Bảo hiểm y tế thân nhân cho quân nhân để chuyển về gia đình kịp thời.

Previous post Cháy lớn trong đêm, thiêu rụi nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông
Next post Trao hỗ trợ cho gia đình công nhân có trẻ tử vong sau tiêm vaccine COVID-19
%d bloggers like this: