Diễn đàn để cán bộ Công đoàn cơ sở trao đổi về kiến thức pháp luật

Thực tế cho thấy, còn rất nhiều nội dung của Bộ luật Lao động 2019 cần được tuyên truyền đến người lao động. Do đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động bổ sung, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở bằng những hình thức như diễn đàn trao đổi.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha, tình hình quan hệ lao động trong bối cảnh hiện nay và trong tương lai sẽ có rất nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi cần phải có những biện pháp, giải pháp trong quá trình xây dựng các hệ thống chính sách pháp luật, các văn bản nội quy, quy chế nội bộ, làm sao cho phù hợp để giảm thiểu tranh chấp lao động cũng như là để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định phát triển trong các. 

Nhiều năm qua, quan hệ lao động trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn được phát huy tốt; các cấp Công đoàn ở các đơn vị đã chủ động, tích cực trong việc cập nhật chính sách pháp luật cũng như phối hợp cùng với doanh nghiệp tổ chức, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy định để phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Với Bộ luật Lao động năm 2019, trên cơ sở hướng dẫn của Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các cấp đơn vị đã cùng tổ chức Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn, hội thảo; xây dựng lại các hệ thống quy chế, quy trình nội bộ: Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các quy chế xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, nội dung liên quan đến các quy chế về tuyển dụng, đào tạo…

Đặc biệt gần đây, các quy chế dân chủ cơ sở cũng được các đơn vị xây dựng, hệ thống lại bằng các văn bản mẫu theo quy định của Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn…

Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy, còn nhiều nội dung cần có sự tuyên truyền đến người lao động; các cấp Công đoàn cũng  cần có sự thống nhất với chuyên môn về các nội dung như chấm dứt hợp đồng lao động, điều động lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động; về thời gian làm việc; các vấn đề liên quan đến tiền lương, thang bảng lương, hệ thống trả lương và đóng bảo hiểm xã hội, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp…Đây cũng là những nội dung mà người lao động có nhu cầu được tư vấn.

Chính vì thế nên Công đoàn Dầu khí Việt Nam đang thực hiện bổ sung, nâng cao kiến thức vè pháp luật Lao động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp bằng nhiều hình thức. Một trong số đó là tập huấn công tác chính sách pháp luật năm 2021 cho cán bộ Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam với hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước.

Bên cạnh các nội dung được tập huấn về quyền, nghĩa vụ cơ bản của người lao động theo pháp luật lao động mới: Công đoàn cơ sở với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của người lao động khi ký kết hợp đồng lao động, khi thực hiện hợp đồng lao động và khi chấm dứt hợp đồng lao động; tiền lương và việc đóng BHXH, BHYT, BHTN; thỏa ước lao động tập thể; một số nội dung về xử lý kỷ luật lao động; một số nội dung có liên quan đến tổ chức Công đoàn trong tình hình mới… các cán bộ Công đoàn còn trao đổi về những tình huống thực tế, qua đó nắm bắt được kỹ năng xử lý. Với cách làm này, việc tập huấn đã trở thành 1 diễn đàn  trao đổi, giúp người tham gia có được cả kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

Previous post So sánh mức hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần và lương hưu
Next post Tiếp tục giữ vững, nâng cao thứ bậc Trường Đại học Tôn Đức Thắng
%d bloggers like this: