Hải Phòng: 90 CNVCLĐ quận Hồng Bàng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Hải Phòng – Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động năm 2021. 

Trong 3 ngày từ 25-27.11, 90 quần chúng ưu tú là cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Tham gia khoá bồi dưỡng, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng, những quan điểm lớn, nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam… 

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng, bình quân mỗi năm, các công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận giới thiệu cho Đảng hơn 200 đoàn viên công đoàn ưu tú, góp phần phát triển tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ quận Hồng Bàng ngày càng vững mạnh. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Hồng Bàng theo Kế hoạch số 33 ngày 16.3.2021 của Liên đoàn Lao động thành phố về tăng cường công tác giới thiệu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân, viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phấn đấu trở thành Đảng viên giai đoạn 2021-2023.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục phối hợp, tham mưu cho Thường trực Quận uỷ, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các khoá học mới, giới thiệu thêm nhiều đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Previous post Hà Nội thêm 285 ca COVID-19 mới, số ca cộng đồng vẫn ở mức 3 con số
Next post Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ
%d bloggers like this: