Hải Phòng chỉ đạo giải quyết quyền lợi NLĐ sau phản ánh của Báo Lao Động

Hải Phòng – Văn phòng UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn số 3255/VP-GT ngày 19.11.2021 về việc khẩn trương đối thoại, giải đáp kiến nghị của người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng. 

Cụ thể, xét báo cáo và đề nghị của Sở Giao thông vận tải (GTVT) tại văn bản số 3738/SGTVT-QLCT ngày 10.11.2021 về việc đối thoại, giải quyết kiến nghị người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng – giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng và toàn thể người lao động tại công ty để giải quyết dứt điểm về tiền thưởng và phúc lợi cho người lao động, báo cáo UBND TP. kết quả thực hiện trong tháng 11.2021. 

Trước đó, UBND TP.Hải Phòng có văn bản số 8626/UBND-GT ngày 9.11.2021 về phản ánh của Báo Lao Động điện tử ngày 4.11.2021 \”Khẩn trương đối thoại, giải đáp kiến nghị người lao động bến xe ở Hải Phòng\”.

Đến 10.11.2021, Sở GTVT có văn bản số 3738/SGTVT-QLCT ngày 10.11.2021 về việc đối thoại, giải quyết kiến nghị người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng. 

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17.1.2020 của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND TP, Sở GTVT đã hoàn thành việc sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô từ bến xe khách Niệm Nghĩa về hoạt động tại bến xe khách Vĩnh Niệm, Thượng Lý, phía Bắc Hải Phòng theo quy định. 

Đối với kiến nghị người lao động đang làm việc tại Công ty CP Bến xe Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. tại văn bản số 6873/UBND-GT ngày 24.9.2021 về việc bố trí công ăn việc làm cho người lao động khi phải chuyển đổi hoạt động vận tải tại bến xe Niệm Nghĩa, ngày 1.10, Sở GTVT chủ trì họp cùng Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Sở LĐTBXH, Công đoàn ngành GTVT, Công ty CP Bến xe Hải Phòng, Công ty TNHH Vận tải Bus Hải Phòng, Công ty CP Bến xe phía Bắc Hải Phòng, Công ty CP đầu tư và phát triển Kim khí Hải Phòng và các đơn vị có liên quan để xem xét, giải quyết kiến nghị của đơn vị.

Trên cơ sở báo cáo của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị dự họp, Sở GTVT đã có văn bản số 3209/SGTVT-QLVT ngày 5.10.2021 về việc bố trí công ăn việc làm, đảm bảo chế độ cho người lao động khi phải chuyển đổi hoạt động vận tải tại bến xe Niệm Nghĩa.

Trong đó đề nghị: Công ty TNHH Vận tải Bus Hải Phòng, Công ty Cổ phần Bến xe phía bắc Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để tiếp nhận người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng (nếu có), đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Kết quả: Bến xe Thượng Lý đã tiếp nhận 5 lao động và Bến xe Vĩnh Niệm đã phỏng vấn, đang xem xét làm thủ tục tiếp nhận 4 lao động làm việc tại Công ty cổ phần bến xe Hải Phòng. 

Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động theo đúng hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3519/LĐTBXH-LĐTL ngày 22.9.2021, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công ăn, việc làm cho người lao động tiếp tục làm việc tại công ty.

Đối với phản ánh của Báo Lao Động điện tử ngày 4.11.2021, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở GTVT đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với Công ty cổ phần bến xe Hải Phòng và toàn thể người lao động tại công ty để giải quyết dứt điểm về tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động.

Previous post Ngày 20.11, Hà Nội ghi nhận 217 ca COVID-19 mới, 106 ca trong cộng đồng
Next post Chuyện \”ông thầy khùng\” hơn 30 năm \”gieo chữ\” cho học trò dân tộc thiểu số
%d bloggers like this: