Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 9

Ngày 23.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu –  Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam – chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Đây là hội nghị quan trọng để chuẩn bị các nội dung cho kế hoạch tổng kết năm 2021 và chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu cần thực hiện kỹ lưỡng và hoàn thành sớm các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra và đề nghị triển khai tốt các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thảo luận, thống nhất và thông qua các nội dung:

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Dự thảo Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Công đoàn Viên chức Việt Nam; Kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân bình an” năm 2022; Công tác tổ chức cán bộ: Kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình về việc phân phối tài chính công đoàn…

Previous post Hòa Bình hướng dẫn F1 tạm thời cách ly y tế tại nhà
Next post Số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long, Hậu Giang liên tục tăng
%d bloggers like this: