Hồn nhiên đi qua đường mới đổ bê tông

Người đàn ông hồn nhiên bước qua đường mới đổ bê tông 
 

Người đàn ông hồn nhiên bước qua đường mới đổ bê tông

Mộc Trà (st)

Previous post Sáng đầu tuần, chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức xấu
Next post COP26 đạt thỏa thuận giảm sử dụng than
%d bloggers like this: