Hướng dẫn Công đoàn cơ sở rà soát lập danh sách F0, F1 để hỗ trợ

Công đoàn Tổng Công ty Rau quả, nông sản đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở rà soát lập danh sách gửi về Công đoàn Tổng công ty và thẩm định các F0, F1 theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Từ đó, Công đoàn Tổng công ty ra Quyết định hỗ trợ 74 đoàn viên, người lao động của 09 Công đoàn cơ sở.

Tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản  thống nhất ra Nghị quyết Ban chấp hành lần thứ VI với nội dung nhất trí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh ưởng dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định 3022/TLĐ và hướng dẫn của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021. Công đoàn Tổng công ty chi mức hỗ trợ 2 triệu đồng đối với đối tượng F0, 1 triệu đồng đối với đối tượng F1 từ nguồn kinh phí của Công đoàn Tổng công ty.

Công đoàn Tổng công ty đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở rà soát lập danh sách gửi về Công đoàn Tổng công ty và thẩm định  F0, F1 theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó,  Công đoàn Tổng công ty đã ra Quyết định hỗ trợ 74 đối tượng của 09 Công đoàn cơ sở, trong đó 33 người F0;  41 người  là F1 với tổng số tiền hỗ trợ là 107.000.000 đồng.

Do tình hình dịch bệnh còn  phức tạp nên Công đoàn Tổng công ty  chỉ đạo các Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty ở tại các khu vực trao tiền hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người lao động là F0 đã khỏi bệnh, F1 đã hoàn thành cách ly trở lại doanh nghiệp làm việc trong điều kiện bình thường mới.

Previous post Công đoàn tổ chức thi văn nghệ online nhân Ngày nhà giáo Việt Nam
Next post Bình Dương: Lập sổ tiết kiệm cho con công đoàn viên tử vong do COVID-19
%d bloggers like this: