Không phải sinh viên sư phạm nào cũng được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí

Theo Nghị định 116, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Tuy nhiên, không phải bất kỳ sinh viên sư phạm nào cũng được hưởng chính sách này. 

Mỗi sinh viên có thể đề nghị tối đa 3 nguyện vọng

Bộ GDĐT vừa gửi các trường đào tạo sư phạm văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội theo Nghị định 116/2020 của Chính phủ với các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm).

Theo Nghị định 116, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Trong đó, tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi sinh viên sư phạm theo học; mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường (mỗi năm học 10 tháng).

Sinh viên sư phạm có thể đăng ký đào tạo theo các hình thức: giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo thông báo nhu cầu của các địa phương; đào tạo theo nguyện vọng của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp (đào tạo theo nhu cầu xã hội). Với sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội, nếu cam kết làm trong ngành giáo dục cũng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ 15.11.2020 và bắt đầu áp dụng cho sinh viên khoá tuyển sinh 2021. Theo hướng dẫn này, để thực hiện, cơ sở đào tạo giáo viên cần thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Cung cấp thông tin và nhận đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt của sinh viên. Mỗi sinh viên có thể đề nghị tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên đối với các địa phương đã giao nhiệm vụ, đặt hàng. Các địa phương này cũng chính là nơi có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại địa phương sau này.

Bước 2: Tiếp nhận kết quả xét chọn của địa phương đối với việc giao nhiệm vụ, đặt hàng trên cơ sở xét chọn sinh viên đã đăng ký và thông báo cho sinh viên; triển khai công tác tài chính, kinh phí.

Trường hợp nào sinh viên sư phạm phải đóng học phí?

Từ kết quả xét chọn của địa phương, sẽ có 3 nhóm sinh viên sư phạm cụ thể liên quan việc hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí.

Trường hợp 1: Sinh viên đã nộp đơn và các hồ sơ liên quan và hồ sơ của sinh viên đáp ứng điều kiện của địa phương và được địa phương xét chọn: Cơ sở đào tạo giáo viên thông báo kết quả cho sinh viên; cơ sở đào tạo giáo viên và địa phương phối hợp triển khai kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên.

Trường hợp 2: Sinh viên đã nộp đơn và các hồ sơ liên quan nhưng hồ sơ của sinh viên không đáp ứng điều kiện của địa phương và không được địa phương xét chọn và sinh viên đã nộp đơn đề nghị công tác trong ngành giáo dục.

Khi đó, căn cứ vào số chỉ tiêu còn lại trong phạm vi chỉ tiêu của Bộ GDĐT đã thông báo sau khi trừ đi chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng (trường hợp 1), và căn cứ các văn bản nêu trên, cơ sở đào tạo giáo viên lập dự toán kinh phí và gửi cơ quan cấp trên tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính bố trí dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên không thuộc đối tượng đặt hàng giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu được cấp cho cơ sở đào tạo giáo viên theo hình thức giao dự toán theo quy định phân cấp Ngân sách hiện hành.

Trường hợp 3: Nếu sinh viên không nộp đơn và các hồ sơ liên quan (vẫn thuộc chỉ tiêu Bộ GDĐT đã thông báo) thì sinh viên phải đóng học phí cho cơ sở đào tạo giáo viên theo quy định tại Nghị định số 81 và không được nhận hỗ trợ chi phí sinh hoạt từ ngân sách nhà nước.

Previous post Công đoàn ngành Hàng hải: 25 năm đồng hành cùng chuyên môn chăm lo NLĐ
Next post Ngăn chặn tình trạng lao động hết hạn tại Hàn Quốc không về nước
%d bloggers like this: