LĐLĐ Bình Phước phát triển trên 9.000 đoàn viên, vượt chỉ tiêu được giao

BÌNH PHƯỚC – Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đang tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ở địa phương ngày một lớn mạnh.

Ngày 23.11, các đơn vị liên quan tỉnh Bình Phước đang phối hợp hoàn thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam\’\’. 

Một trong những nội dung chính của chương trình hành động là phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp. Mục tiêu là tất cả doanh nghiệp có 25 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn cơ sở.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, trong những tháng đầu năm, tỉnh đã thành lập mới được 26 công đoàn cơ sở, phát triển thêm 9.200 đoàn viên (đạt 152% chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao Việt Nam động giao). Trong đó, thành lập 20 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đang quản lý 113.000 đoàn viên công đoàn, trong đó ở các khu công nghiệp có trên 60.000 đoàn viên.

Trong những tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, thành lập thêm các công đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó kết nạp thêm nhiều đoàn viên công đoàn, tìm ra nhân tố giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng, đồng thời, thực hiện chương trình hành động đưa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Previous post Rãnh áp thấp và không khí lạnh tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm
Next post Xử lý triệt để tình trạng đe doạ đòi nợ cho vay qua App
%d bloggers like this: