LĐLĐ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ sửa chữa, xây mới 69 nhà “Mái ấm công đoàn”

Trà Vinh – LĐLĐ tỉnh vừa thông báo về việc phân bổ nhà “Mái ấm Công đoàn” đợt cuối của năm. Theo đó phân bổ xây mới và sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” trong đợt này là 34 căn, mức hỗ trợ 40 triệu đồng/căn xây mới và 30 triệu đồng căn sửa chữa tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 1,33 tỉ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã phân bổ xây mới và sửa chữa là 69 căn nhà “Mái ấm công đoàn” từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” do đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đóng góp. Trong đó, hỗ trợ xây mới 66 căn và sửa chữa 03 căn với tổng số tiền 2,73 tỉ đồng.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có khó khăn về nhà ở đã mang lại lợi ích thiết thực, phù hợp với mục tiêu về an sinh xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở hoặc ở trong những căn nhà tạm bợ, dột nát từ đó mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc và tạo động lực thúc đẩy đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, an tâm công tác, có nhiều đóng góp tích cực giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

Previous post Nhiều học sinh ở Phú Thọ phải dừng đến trường
Next post 1,3 triệu lao động rời thành phố: Làm thế nào để giữ chân họ?
%d bloggers like this: