Lương hưu của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2022

Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người lao động nước ngoài sẽ được áp dụng từ ngày 1.1.2022.

Liên quan tới chế độ hưu trí của lao động là công dân nước ngoài, Khoản 2 Điều 17 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam: \”Các chế độ quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022\”.

Cụ thể, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người lao động nước ngoài sẽ được áp dụng từ ngày 1.1.2022.

Theo đó, Khoản 1 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, người lao động nước ngoài được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau như lao động trong nước: Đủ tuổi hưu quy định với lao động nam và nữ, tối thiểu đóng Bảo hiểm xã hội đủ 20 năm.

Về mức hưởng lương hưu của người lao động nước ngoài được tính tương tự đối với người lao động là công dân Việt Nam.

Luật cũng nêu rõ, nếu không có nhu cầu hưởng lương hưu, người lao động nước ngoài cũng có thể yêu cầu rút Bảo hiểm xã hội một lần trong một số trường hợp cụ thể, như:

Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm Bảo hiểm xã hội; Đang mắc một trong các bệnh như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định; Đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam; Khi chấm dứt hợp đồng hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Previous post Công đoàn ngành Giao thông Vận tải chi trên 20 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ
Next post Công đoàn vào tận nhà máy chăm lo người lao động
%d bloggers like this: