Múa \’Đả cẩu quyền\’ đánh đuổi chó dữ

Dùng \'Đả cẩu bổng pháp\' đánh đuổi chó dữ 
 

Dùng \’Đả cẩu bổng pháp\’ đánh đuổi chó dữ

Xuka (st)

Previous post Ném điện thoại vào nhà khi cướp áp sát
Next post Đầu trần đội mưa vì sợ ô ướt
%d bloggers like this: