Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn

QUẢNG TRỊ – Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm các quy định của công đoàn; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động…

Ngày 23.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn”.

Hiện, tỉnh Quảng Trị có 426 Ủy ban kiểm tra công đoàn, với 1.329 ủy viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn vào các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của công đoàn; chỉ đạo, định hướng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát hàng năm…

Từ đó, hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong hệ thống có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, giám sát từng bước đổi mới về nội dung, phương pháp; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên. 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền công đoàn được giải quyết và 80% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan quyền lợi của đoàn viên và người lao động công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rõ quan điểm giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chất lượng chưa cao, chưa sâu, kết luận kiểm tra đồng cấp còn chung chung, có đơn vị không thực hiện đúng quy trình kiểm tra, tiến hành kiểm tra nhưng không ban hành kết luận kiểm tra. Hoạt động của một số Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp cơ sở còn hạn chế, chưa tổ chức tự kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra nhưng còn mang tính hình thức. Cán bộ công đoàn cơ sở ít quan tâm đến hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở; một số công đoàn cơ sở còn nhầm lẫn giữa hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn và Ban thanh tra nhân dân.

Tại hội nghị, 11 đơn vị công đoàn đã tham gia trình bày các tham luận, bên cạnh việc phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, các đơn vị cũng kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị – nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và Ủy ban kiểm tra công đoàn. Trong đó, cần chủ động đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra tài chính công đoàn, tập trung kiểm tra những nội dung chủ yếu như: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài chính; kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách, nội dung thu, chi, phân phối và sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn. Bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra, kiểm tra phải thực sự khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, để kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, cần chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát về công tác công đoàn.

Previous post Quảng Trị nỗ lực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19
Next post Bệnh viện trả lời bà Nguyễn Phương Hằng về cáo buộc trục lợi quỹ mổ tim
%d bloggers like this: