Sớm hoàn thiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HNM) – Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tháng 12-2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ chỉ đạo Cục Tài nguyên nước phối hợp với các đơn vị liên quan, chuyên gia hoàn thành dự thảo lần 1 quy hoạch; bổ sung, hoàn thiện dự thảo lần 2 và gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương…

Việc thực hiện lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, công tác xây dựng quy hoạch tài nguyên nước phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng, từng lưu vực sông…

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Bộ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Previous post Những mã đề thi khiến học sinh \’khóc thét\’
Next post Hà Nội rét về đêm và sáng, nắng hanh về trưa và chiều
%d bloggers like this: