Thái Bình: Khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên

Thái Bình – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, vừa qua, liên Sở Nội vụ – Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng có thời gian đóng BHXH bắt buộc trước ngày 31.12.2015.

Tạo điều kiện hết mức nhưng phải đảm bảo hành lang pháp lý

Theo nội dung hướng dẫn này, đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách theo đúng quy định tại văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5.11.2019 của Bộ Nội vụ: Là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình trước ngày 31.12.2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng).

Về chỉ tiêu, điều kiện tuyển dụng: Số lượng giáo viên được tuyển dụng đặc cách là số còn thiếu tại thời điểm 30.11.2021 so với số lượng giáo viên được giao năm 2021 và tính trên cơ cấu từng môn học đã được giao năm 2021.

Căn cứ số lượng biên chế giáo viên được giao năm 2021, số lượng giáo viên có mặt tại thời điểm 30.11.2021, cơ cấu các môn học được giao năm 2021, đơn vị còn biên chế giáo viên chưa sử dụng thực hiện tuyển dụng đủ số biên chế giáo viên được giao theo cơ cấu môn học. 

Trường hợp giáo viên hợp đồng môn học ở bậc tiểu học hiện đã đủ so với số được giao hoặc không được giao cơ cấu, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được tuyển dụng đặc cách cho bậc trung học cơ sở khi bậc trung học cơ sở còn thiếu biên chế và thiếu giáo viên môn học (và ngược lại) để đảm bảo cân đối tổng thể giáo viên dạy các môn học đặc thù trong phạm vi huyện, thành phố.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Nghiêm – Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình cho biết: \”Nếu số lượng giáo viên hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng nhiều hơn số chỉ tiêu biên chế giáo viên hiện đang thiếu và cơ cấu môn học hiện đang thiếu thì theo phân cấp, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tuyển dụng đặc cách trong chỉ tiêu được tuyển dụng theo kết quả lấy từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu, không thực hiện bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng khác\”.

Đến ngày 31.12 sẽ chốt kế hoạch tuyển dụng đặc cách

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cũng đã ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc trước ngày 31.12.2015.

Theo đó, các ứng viên phải đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại các Thông tư: số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2001/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập.

Đối với giáo viên có bằng cử nhân liên môn hoặc bằng cử nhân đơn môn, đồng thời có bằng cao đẳng sư phạm liên môn thì tuyển vào vị trí việc làm nếu có tên môn học trong một hoặc hai văn bằng nói trên (liên môn được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp).

Khi được tuyển dụng, giáo viên phải cam kết nâng chuẩn trình độ được đào tạo theo Kế hoạch 75/KH-UBND ngày 28.5.2021 của UBND tỉnh Thái Bình về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình; đồng thời đáp ứng yêu cầu dạy môn học phù hợp với cơ cấu môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 như các môn tổ hợp: Môn Lịch sử và Địa lí, môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học), môn nghệ thuật (Mĩ thuật, Âm nhạc) hoặc môn học đơn môn như môn Giáo dục công dân, Tin học…

\”Chậm nhất trước ngày 25.12 tới đây, các huyện, thành phố phải hoàn thành xây dựng kế hoạch tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ. Tiếp đó chúng tôi sẽ thẩm định kế hoạch của các đơn vị để trình UBND tỉnh cho chủ trương tuyển dụng đặc cách giáo viên trước ngày 31.12\”, ông Phạm Văn Nghiêm – Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình cho biết thêm.

Previous post MOVI và các đối tác hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán
Next post Quảng Ngãi: Trao quà hỗ trợ 11 đoàn viên đặc biệt khó khăn
%d bloggers like this: