Thanh Hoá: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai dựng khống hồ sơ để thu tiền

THANH HOÁ – Ông Lê Thế Trọng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) vi phạm hàng loạt quy định trong đó có việc chỉ đạo dựng khống hồ sơ, in thêm số đo kích thước cạnh vào bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hợp pháp hoá hồ sơ, thu tiền của dân; gây phiền hà, lãng phí và khó khăn cho nhân dân.

Dựng khống hồ sơ để thu tiền

Ông Lê Thế Trọng giữ chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Lộc từ giữa năm 2020. Mới hơn 1 năm nhưng ông Trọng gây rất nhiều khó khăn, phiền hà cho người dân huyện Vĩnh Lộc. Nhiều lần trong các cuộc tiếp dân của lãnh đạo huyện, người dân đều phản ánh bức xúc về cung cách làm việc và những sai phạm của ông Lê Thế Trọng.

Sau khi nhận đơn tố cáo của công dân, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Vĩnh Lộc đã vào cuộc, chỉ ra hàng loạt sai phạm của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện này.

Theo đó, ông Lê Thế Trọng đã chỉ đạo in thêm số đo kích thước cạnh vào bản gốc một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hợp pháp hóa, hồ sơ thủ tục hành chính, có một số hồ sơ thu tiền của nhân dân là hành vi vi phạm quy định tại điểm h khoản 7 Điều 97 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thu tiền đo đạc từ việc in thêm số đo kích thước cạnh vào bản gốc một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định vi phạm khoản 1 Điều 6 Nghị định số 63.

Chỉ đạo sử dụng phiếu thu dịch vụ công từ tháng 9.2020 đến tháng 12.2020 không đúng mẫu biên lai phí do ngành thuế phát hành; không đúng với quy định tại điều 3 thông tư số 303/2016/TT-BTC, ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo, tổ chức lập hồ sơ thu dịch vụ công một số trường hợp không đo đạc mà vẫn thu tiền của nhân dân, vi phạm Thủ tục hành chính số 18 ban hành kèm theo Quyết định số 3462. Vi phạm điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Phí và lệ phí 2015; vi phạm Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ_CP ngày 24/09/2013 qui định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn.

Quản lý danh sách thu phí giữa bộ phận thu tiền, bộ phận làm báo cáo chưa khoa học, còn có sai sót; thu tiền phí một số trường hợp đăng ký thế chấp và xóa thế chấp chưa đúng quy trình thực hiện thủ tục ban hành kèm theo quyết định 3462; vi phạm khoản b, điểm 1, Điều 6 Nghị định số 63.

Gây phiền hà, bức xúc cho nhân dân

Cũng theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Vĩnh Lộc, ông Lê Thế Trọng đã chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính với nhiều khuyết điểm, vi phạm. Theo đó, nội dung ghi sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chưa đầy đủ, phân loại hồ sơ chưa chính xác, thu thừa một số giấy tờ trong hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đăng ký biến động đất đai như đơn đề nghị đo đạc, sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, trích lục kết hôn; có trường hợp hướng dẫn hồ sơ nhiều lần; có trường hợp hẹn bổ sung hồ sơ không chuyển kịp thời cho nhân dân; phát sinh thêm thủ tục viết đơn đề nghị đo đạc, chỉnh lý thửa đất không nằm trong thủ tục hành chính;

Chỉ đạo xử lý, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, thủ tục tại bộ phận “Một cửa’’ không xuất phiếu yêu cầu; phân công chỉ đạo đo đạc, trích đo thửa đất không quy định thời gian hoàn thành làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính và các thủ tục có liên quan để hoàn thành hồ sơ, gây phiền hà, lãng phí, tốn kém cho tổ chức công dân.

Những hành vi trên của ông Lê Thế Trọng vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 6, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; vi phạm quy định tại Quyết định 3462/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; vi phạm “3 không” theo kết luận 54/TB-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4, nội dung phiên họp tháng 5/2013.

Bên cạnh đó, ông Lê Thế Trọng còn phân công nhiệm vụ cho lao động hợp đồng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” trái quy định tại Điều 11 Nghị định số 61//2018/NĐ-CP.

Previous post \”Quái xế\” gây náo loạn đường phố Hà Nội: Sợ đâm vào người khác nhưng vì vui nên vẫn đi
Next post Hà Nội: 87 công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2
%d bloggers like this: