Thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và giao nhiệm vụ chăm lo Tết

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đức Đại Dương, đồng thời giao nhiệm vụ chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH Đức Đại Dương được thành lập tháng 5.2017 chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Khi mới thành lập Công ty có 5 lao động, đến nay có 20 lao động. Trải qua một thời gian hoạt động, với nhu cầu cần có một tổ chức đại điện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, Ban vận động đã ra đời để vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn và được 100% người lao động nhất trí.

Theo Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đức Đại Dương của Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Công ty có 20 đoàn viên. Ban chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí, trong đó có 1 Chủ tịch và 2 ủy viên. 

Sau khi thành lập Công đoàn, Ban chấp hành lâm cần thời xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức Công đoàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí theo hướng rõ người, rõ việc, rõ nội dung để từ đó đưa hoạt động của Công đoàn ngày càng phát triển. 

Nhiệm vụ trước mắt của Công đoàn Công ty là từ nay đến Tết nguyên đán cần chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tạo mọi điều kiện để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh doanh của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết sẽ phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công đoàn làm tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình.

Previous post Mô hình Công đoàn ngành và chuyển đổi số
Next post Chương trình Niềm tin và khát vọng quy tụ nhiều tài năng nghệ thuật
%d bloggers like this: