Tổng thời gian đóng BHXH là 1 năm 6 tháng có được hưởng BHXH một lần?

Ông Lê Duy Thọ (Hà Nội) hỏi: Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 9.2016 tới tháng 7.2017 và giai đoạn 2 từ tháng 10.2020 tới tháng 4.2021, tổng thời gian đóng là 1 năm 6 tháng. Hiện nay, tôi muốn dừng đóng và hưởng BHXH một lần thì có được không? 

BHXH TP.Hà Nội trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ thì người lao động chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau 1 năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.

2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của ông có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 1 năm 6 tháng. Sau 1 năm nghỉ việc, ông có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần ông nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được giải quyết.

Việc tính toán cụ thể mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần phải căn cứ diễn biến tiền lương toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của ông. Cách tính lương bình quân được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. BHXH Thành phố cung cấp thông tin để ông nắm được quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, ông nên cân nhắc việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Do mức hưởng chế độ BHXH một lần cho mỗi năm tham gia ít hơn mức đóng vào quỹ BHXH, thời gian tham gia BHXH sau nay sẽ phải tính mới. Nếu ông nhận chế độ BHXH một lần, khi đến tuổi nghỉ hưu ông sẽ không được hưởng lương hưu hàng tháng và thẻ BHYT miễn phí để đảm bảo cuộc sống cũng như được chăm sóc sức khỏe.

Ông có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH, đại lý thu BHXH gần nhất hoặc bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Previous post Chúc mừng các đơn vị giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Next post Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19: Sáng mãi những tấm gương quên thân vì cộng đồng
%d bloggers like this: