Vĩnh Phúc: Hỗ trợ con công nhân học mầm non tư thục 220.000 đồng/tháng

Vĩnh Phúc – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền cho trẻ em, giáo viên, cơ sở mầm non dân lập, tư thục tại địa bàn có khu công nghiệp.

Theo đó, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định; có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định, được hưởng mức hỗ trợ là 220.000 đồng/tháng.

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định ở địa bàn huyện, thành phố có khu công nghiệp của tỉnh, bảo đảm các điều kiện: về trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, mức hỗ trợ 800.000 đồng/tháng.

Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn huyện, thành phố có khu công nghiệp, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định, có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, được tỉnh hỗ trợ 01 lần là 20 triệu đồng để trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

Các chính sách này được triển khai theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ “Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non” và điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh.

Previous post Sóc Trăng đón nhận 10 tấn hàng nghĩa tình từ CNVCLĐ tỉnh Bình Dương
Next post Tổ chức sân chơi “điểm đến an toàn” cho người lao động
%d bloggers like this: